Welzijn

group

Peuterspeelzalen Kearn Klein

De Pjuttekroade
Kavelwei 13a 
9108 MC Broeksterwâld
0511 - 42 58 76

De Pompeblêdsjes 
Badhúswei 31b
9104 DX  Damwâld
06 - 20349706

Jodocus
P. de Clercstrjitte (ingang parkeerplaats)
Postadres:
Juliusstrjitte 44
9269 VN Feanwâlden
06 - 135 83 419

De Oesterkes
Tjaerdawei 42a 
9105 KD Rinsumageast
06 - 223 21 643

't Boartershoekje
Foarwei 31a
9113 PA Wâlterswâld
0511-422239

Peuterhonk
Badhúswei 1
9271 VA De Westereen
06 - 25 208 630

Het Bolwerk

Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’ is een brede welzijnsorganisatie die zich richt op het bevorderen van de leefbaarheid van de samenleving in de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel, en het welzijn van de inwoners van het gebied. Meer informatie en activiteitenoverzicht is te vinden op www.het-bolwerk.eu.

De KEaRN organisatie

Bij alles wat wij doen staat de burger centraal. Wij gaan niet ‘by de doarren lans mei ús wolwêzensnegoasje’; wij komen in actie als er vragen zijn. Die vraag kan in principe door iedereen gesteld worden. Wij proberen daar te zijn waar vragen zijn, dus waar burgers zijn. Tussen hen in kunnen we, met onze nauwkeurig afgestelde antennes, vragen oppikken en meteen met de burgers bespreken. Dat kan zijn in een jongerensoos, een koffieochtend voor ouderen, tijdens kinderwerkactiviteiten of op straat met jongeren.
http://www.kearn.nl/joomla/index.php

Hulp nodig of vragen?