Zorg

Baby

Gebiedsteam Dantumadiel

Sinds 2015 is in Dantumadiel een gebiedsteam actief op het gebied van zorg en welzijn. Het gebiedsteam is een samenwerkingsverband van gemeente, algemeen maatschappelijk werk, Mee Friesland en voormalig medewerkers Bureau Jeugdzorg. Met het gebiedsteam regelt de gemeente de zorg en ondersteuning aan haar inwoners. Want we willen dat kinderen gezond en veilig opgroeien en dat volwassenen zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving. Kijk voor meer informatie over het gebiedsteam op www.noordoostzorgt.nl.

Jeugdgezondheidszorg

GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg richt zich op de gezondheid, gezond opgroeien en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl van kinderen en jongeren tot 19 jaar. Dit als basis voor een gezond leven later. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt gratis deskundige hulp. Vanaf de geboorte van een kind is de JGZ hét aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en jongeren voor alle vragen over ontwikkeling, gezondheid, groei, voeding, verzorging, opvoeding, veiligheid, opgroeien en leefstijl.

Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen zien met hun specifieke deskundigheid en ervaring snel hoe het met een kind gaat en of het zich goed ontwikkelt. Bij vragen en/of problemen kunnen zij u adviseren of ondersteunen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van GGD Fryslân. Op deze site vindt u meer informatie over spreekuren en consultatiebureau’s en cursussen van de Jeugdgezondheidszorg.

Algemeen maatschappelijk werk

Iedereen krijgt wel eens met problemen te maken, dat hoort bij het leven. Vaak helpt het als u erover praat met familie of vrienden. Maar soms gaat dat niet. In zo'n geval kan het een uitkomst zijn om te praten met een deskundige die is opgeleid om te helpen. Iemand die goed de weg kent in onze ingewikkelde samenleving. Iemand met wie u in vertrouwen kunt praten. U vindt maatschappelijk werkers dicht bij u in de buurt, u kunt er zonder verwijzing terecht en de hulp is kosteloos. U kunt rekenen op vertrouwelijke hulp van deze beroepskrachten. Zij gaan samen met u na hoe u het beste geholpen kunt worden. Dat kunnen gesprekken met u alleen zijn, of samen met uw partner of gezinsleden. De maatschappelijk werker kan ook bemiddelen bij conflicten. Alle scholen in Dantumadiel kunnen gebruik maken van het schoolmaatschappelijk werk.
Meer informatie is te vinden op www.smwf.nl

MEE 

MEE biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking in elke levensfase en op alle levensgebieden. De dienstverlening is gratis en er is geen verwijzing voor nodig. Meer informatie is te vinden op: www.meefriesland.nl.

Thuiszorg Het Friese Land

Wij staan dag en nacht voor u klaar. Of u nu jong bent of oud. Gezond of ziek. Of u een vraag heeft of zorg thuis wenst. Met of zonder indicatie. Wij komen overal, in de stad en op het platteland. Wij luisteren naar uw wensen en passen onze zorg- en dienstverlening daarop aan.
http://www.thfl.nl/

Interzorg

Interzorg levert een geïntegreerd aanbod van hulp en dienstverlening naar de mens in zijn directe leefomgeving. Dit om zelfstandigheid, gezondheid en kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden, waarbij de zelfregie van de cliënt hoog in het vaandel staat.
http://www.interzorg-ferwert.nl

Hulp nodig of vragen?